FLAGSHIP STORES

FLAGSHIP STORE MILANO

Piazza XXV Aprile 7 Milano, Italy
Tel: 02 87242432
Email: milano@glassing.it

 

FLAGSHIP STORE PORTOFINO

via Roma 13, 16034 Portofino (GE), Italy
Tel: +39 0185 269158
Email: info@glassing.it

 

FLAGSHIP STORE TAORMINA

Corso Umberto I, 237 98039 Taormina (ME), Italy
Tel: 0942 625516
Email: taormina@glassing.it

 

FLAGSHIP STORE YACHT

 

FLAGSHIP STORE DUBAI
Flagship store & Pop-up Stores

 

FLAGSHIP STORE CAPRI

Piazza XXV Aprile 7 Milano, Italy
Tel: 02 87242432
Email: milano@glassing.it

 

FLAGSHIP STORE FORTE

Via Mazzini 6C, Forte dei Marmi
Tel: 0584 80266
Email: glassingstore.fortedeimarmi@gmail.com

 

FLAGSHIP STORE CANNES

13, Rue Saint Antoine, Cannes
t. +33 967335288
glassingstore.cannes@gmail.com